7.16 Környezetünk gázkeverékeinek tulajdonságai és szétválasztásuk

Legfontosabb gázkeverékünk a levegő, amely 21 térfogatszázalék oxigént, 78 térfogatszázalék nitrogént és 1 térfogatszázalékban egyéb gázokat tartalmaz. Az oxigén a légzéshez és az égési folyamatokhoz szükséges, a nitrogén azonban a levegő közömbös alkotórésze. A földgáz főként szénhidrogének keveréke, legfőbb összetevője a metán. Elégetésével nagy mennyiségű energiát nyerünk. 1. Sorold fel a levegő összetevőit, és ismertesd […]

Bővebben

7.3 Belépés a részecskék birodalmába

Az anyag részecskékből épül fel. A részecskéket erősebb vagy gyengébb kémiai kötőerők tartják össze. Az atomok a legkisebb kémiai részecskék, egymástól méretükben és tömegükben különböznek. A molekulák több atom összekapcsolódásával létrejövő semleges kémiai részecskék. A bennük összekapcsolódó atomok minősége és száma meghatározott. Állhatnak kettő vagy több atomból, illetve egyféle és többféle atomból is. Nagyszámú részecske […]

Bővebben

7.1 Bevezetés a kémiába

A kémia az anyagok összetételével, szerkezetével, tulajdonságaival és változásaival foglalkozó természettudomány. Legfontosabb ismeretszerző módszere a megfigyelés és a kísérletezés. Mára a kémiai ismereteket hasznosító vegyipar óriási fejlettséget ért el. Fontos feladata a környezetbarát eljárások kidolgozása. 1. Mivel foglalkozik a kémia? 2. Mi volt az alkimisták fő célja? Mi a munkájuk jelentősége? 3. Milyen alapvető lépésekből […]

Bővebben

7.19 Az atomok szerkezetének felfedezése

Az atomok felépítését leíró modelleket atom modelleknek nevezzük. Démokritosz és Dalton az atomok oszthatatlanságát feltételezte. Thomson felfedezte az elektront, és a kísérletével bizonyította az atomok oszthatóságát. Rutherford kísérlettel igazolta az atommag létezését, modelljét Bohr fejlesztette tovább. A legkorszerűbb atommodell matematikai összefüggésekkel írja le az elektronfelhő felépítését. 1. Mi a hasonlóság Démokritosz, illetve Dalton anyagról alkotott […]

Bővebben

7.13 Az oldatok kémhatása

A vizes oldatok egyik jellemzője a kémhatás. A savas oldatok savanyú ízűek, tömény oldatban maró hatásúak. A lúgos oldatok a bőrt síkossá te­szik, tömény oldatuk szintén maró hatású. A víz semleges kémhatású folyadék. Az indikátorok meghatározott színnel jelzik az oldatok kémha­tását. Legfontosabb indikátoraink a lakmusz, a fenolftalein és az univerzális indikátor. 1. Foglald össze a […]

Bővebben

7.4 Az anyagok csoportosítása

Anyag – Parányi részecskék halmaza. Kémiailag tiszta anyag – Más néven egykomponensű anyag, amely csak egyféle elemet vagy vegyületet tartalmaz. Keverék – Más néven többkomponensű anyag, amely többféle elemet vagy vegyületet tartalmaz. Vegyület – Többféle atomból felépülő kémiailag tiszta anyag, amely elemeire bontható. Elem – Egyféle atomból felépülő kémiailag tiszta anyag, amely egyszerűbb anyagokra nem […]

Bővebben