7.4 Az anyagok csoportosítása

Anyag – Parányi részecskék halmaza. Kémiailag tiszta anyag – Más néven egykomponensű anyag, amely csak egyféle elemet vagy vegyületet tartalmaz. Keverék – Más néven többkomponensű anyag, amely többféle elemet vagy vegyületet tartalmaz. Vegyület – Többféle atomból felépülő kémiailag tiszta anyag, amely elemeire bontható. Elem – Egyféle atomból felépülő kémiailag tiszta anyag, amely egyszerűbb anyagokra nem bontható.

1. Mikor mondjuk egy anyagra, hogy kémiailag tiszta?
2. Mit nevezünk elemeknek, és hogyan csoportosíthatók? Mondj példákat!
3. Mi a hasonlóság és mi a különbség az elem és a vegyület kémiai összetételében?
4. Mi a hasonlóság és a mi különbség a vegyület és a keverék kémiai összetételében?