7.14 Keverékek szétválasztása

Az anyagok keverékeinek alkotórészeit eltérő tu­lajdonságaik alapján választhatjuk szét egymás­tól. Szilárd anyagok esetén ez történhet méret­különbség alapján szitálással, eltérő sűrűségük alapján ülepítéssel vagy eltérő oldhatóságuk alapján kioldással. Jellegzetesen egyedi tulaj­donságok is segíthetik a szétválasztást. Ilyen a mágnesesség (pl. vas) és az illékonyság (pl. jód).

1. Mit nevezünk keveréknek, és mi jellemzi a ke­verékek összetételét?
2. Hasonlítsd össze táblázatos formában a lec­kében felsorolt szilárd anyagokat! Alkoss szempontsort az összehasonlításhoz!
3. Milyen módszereket ismertünk meg a szilárd keverékek alkotórészeinek elválasztására? Mondj mindegyikre példát!
4. Egy keverék konyhasót, vasport és homokot tartalmaz. Készíts folyamatábrát a keverék alkotórészeinek az elválasztására!
5. Hogyan tudnád elválasztani egymástól a ho­mok és a jód keverékét? Többféle módszert is említs!