7.21 Az atomok elektronszerkezete

Az elektronok az atommagtól különböző távolságban, különböző energiaszinteken helyezkednek el. Az elektronok elektronhéjakat alkotnak, így az elektronburok réteges felépítésű. Az első elektronhéjon legfeljebb 2, a másodikon 8, a harmadikon pedig 18 elektron tartózkodhat. Az atom legkülső elektronhéját vegyértékhéjnak, az azon mozgó elektronokat vegyértékelektronoknak nevezzük.
A kémiai reakciók során ezeknek a helyzete változik meg.

1. Mutasd be az atomon belül az elemi részecskék közötti kölcsönhatásokat!
2. Jellemezd az atomok elektronszerkezetét a nitrogénatom példáján! Használd a tanult jelölésmódokat!
3. Mit nevezünk vegyértékelektronnak, és miért van kiemelt szerepe az atomban?

Ha felkészültél a témából, teszteld a tudásod itt: Az atom szerkezete