7.20 Az atom felépítése

Az atomokat elemi részecskék alkotják. A pozitív töltésű atommagban protonok és neutronok, a negatív töltésű elektronburokban elektronok találhatók. A rendszám az atommagban lévő protonok száma. Az atomokban a protonok száma megegyezik az elektronok számával, ezért az atom semleges kémiai részecske. Az atom kémiai minősége kifejezi, hogy melyik elem atomjáról van szó. A tömegszám a protonok és a neutronok számának összege. Egy elem izotópjai azonos rendszámú, de különböző tömegszámú, vagyis eltérő neutronszámú atomjai.

1. Sorold fel az elemi részecskéket és azok tulajdonságait!
2. Miért pozitív töltésű az atommag?
3. Jellemezd az atommag felépítését és a részecskéi közötti kölcsönhatásokat!
4. Mit nevezünk izotópnak? Mutasd be a hidrogén példáján!
5. Egy atom rendszáma 6, tömegszáma 13. Hány neutron van az atommagjában?
6. Milyen gyakorlati jelentősége van az izotópoknak?

Ha felkészültél a témából, töltsd ki ezt a kvízt:

Atomok_kvíz