7.7 Az anyagok tulajdonságai

Maga az anyag nagyon sok részecske (atom, molekula) halmaza, amelynek tulajdonságai eltérnek az őket felépítő részecskék tulajdonságaitól. A szín, a szag, a halmazállapot és az oldhatóság a legfontosabb fizikai tulajdonságok. Azt, hogy az anyag milyen körülmények között milyen más anyagokká alakítható át, kémiai tulajdonságoknak nevezzük.
A fizikai változások során megváltozik a halmaz szerkezete, de új anyag nem képződik. A kémiai változások során a részecskék szerkezetében is változás történik, új anyagok keletkeznek.

1. Melyek a répacukor fizikai tulajdonságai?
2. Mondj két példát olyan folyamatra, amelyek során a cukor fizikai változáson megy át!
3. Milyen kísérleteket végeztünk a répacukor ké-
miai tulajdonságainak a megállapítására?
4. Miért tekintjük a cukor égését kémiai változásnak?