7.3 Belépés a részecskék birodalmába

Az anyag részecskékből épül fel. A részecskéket erősebb vagy gyengébb kémiai kötőerők tartják össze.
Az atomok a legkisebb kémiai részecskék, egymástól méretükben és tömegükben különböznek. A molekulák több atom összekapcsolódásával létrejövő semleges kémiai részecskék. A bennük összekapcsolódó atomok minősége és száma meghatározott. Állhatnak kettő vagy több atomból, illetve egyféle és többféle atomból is. Nagyszámú részecske szilárd halmazállapotban szabályos rendben kristályrácsot alkot. Az anyag szerkezetét modellekkel szemléltethetjük.

1. Mit nevezünk atomnak, illetve molekulának?
2. Mi jellemzi a vas, a víz és a levegő összetételétés belső szerkezetét?
3. Igaz-e az az állítás, hogy minden anyagbanvannak molekulák? Indokold válaszod!
4. Hasonlítsd össze a részecskék közötti kölcsönhatások erőssége szempontjából a vasat, a vizet és a levegőt!
5. Hogyan ábrázolhatjuk az atomokat rajzban éstérbeli modellen?