Kutatásaink, vizsgálódásaink témái:

Az ember mint megfigyelő

Víz

Levegő

Fény

Hideg, meleg

Elektromosság, mágnesség

Talaj, ásványok és kőzetek

Terepen