7.10 Az oldatok, az oldódás

Az oldatok oldószerből és oldott anyagból álló keverékek. Az oldódás fizikai változás, amely során az oldószer és az oldandó anyag részecskéi elkeverednek egymással. Az anyagok különböző oldószerekben különböző mértékben oldódnak. A leghétköznapibb oldószerünk a víz, gyakran használt zsíroldó szer pedig a benzin. Az oldódás mindig energiaváltozással jár.

1. Mit nevezünk oldatnak? Mondj példát a köznapi életből!
2. Ismertesd az oldódás folyamatát a cukor példáján!
3. Foglald össze a kétféle oldószerrel végzett oldási kísérletek tapasztalatait!
4. Ammónium-nitrátot oldunk vízben. Ismertesd a kísérlet tapasztalatait! Energiaváltozás szempontjából milyen változás történik?
5. Mivel magyarázható, hogy az oldódás mindig energiaváltozással járó folyamat?