Fémek az ércekből

Azt a kőzetet, amelyből egy fém gazdaságosan kinyerhető, ércnek nevezzük. A fémek előállításának három lépése a dúsítás, a redukció és a tisztítás. A tiszta fémeket ötvözhetik is. A vasgyártás során a vasércek szenes redukciójával jutnak a nyersvashoz. Ennek széntartalmát csökkentve acélt kapunk. Az alumínium érce a bauxit. Ebből első lépésben timföldet, majd annak olvadékából elektromos […]

Bővebben

Egy veszélyes anyag: a kénsav

A kénsav színtelen, szagtalan, sűrűn folyó folyadék. Vízzel korlátlanul elegyedik, vizes oldata savas kémhatású. Kétértékű erős sav, amely lúgokkal közömbösíthető. Sói a szulfátok. Jó oxidáló-és vízelvonó szer. Kénből kiindulva állítják elő, a vegyipar egyik legnagyobb tömegben használt anyaga. 1. Hasonlítsd össze a víz és a kénsav fizikai tulajdonságait! 2. Ismertesd a kénsavgyártás lépéseit! 3. Mi […]

Bővebben

A nitrogéntől a robbanóanyagokig

A levegő nitrogénjének átalakításával számos új anyag előállítására nyílt lehetőség. Az ammóniából nitrogén-oxidokon keresztül salétromsav, abból pedig műtrágyák (pl. pétisó) és robbanóanyagok (pl. nitroglicerin) is előállíthatók. 1. Miért nagy jelentőségű a Haber–Bosch-féle ammóniagyártás? 2. Jellemezd az ammónia tulajdonságait! 3. Mely vegyületeken keresztül lesz a nitrogénből salétromsav? 4. Mi a pétisó hatóanyaga? Miért jó nitrogénműtrágya? 5. […]

Bővebben