Fémek az ércekből

Azt a kőzetet, amelyből egy fém gazdaságosan kinyerhető, ércnek nevezzük. A fémek előállításának
három lépése a dúsítás, a redukció és a tisztítás. A tiszta fémeket ötvözhetik is. A vasgyártás során a vasércek szenes redukciójával jutnak a nyersvashoz. Ennek széntartalmát csökkentve acélt kapunk. Az alumínium érce a bauxit. Ebből első lépésben timföldet, majd annak olvadékából elektromos árammal alumíniumot állítanak elő.

1. Mit nevezünk ércnek? Mondj példát!
2. Milyen redukciós eljárásokat használunk a fémek előállítására?
3. Hogyan jelenik meg a dúsítás, a redukció és a tisztítás
a) a vas gyártása során,
b) az alumínium gyártása során?
4. Mi a különbség a nyersvas és az acél összetételében és tulajdonságaiban?