A 2017-18-as tanév projekje

Mány település “feltérképezése” a fenntarthatóság jegyében

A kutatás alapú tanulás/tanítás módszerével az alábbi tevékenységeket végezzük:

–  problémák keresése, kutatásra érdemes kérdések megfogalmazása

–   hipotézisek megfogalmazása

–   kutatások tervezése, vezetése

–   megfelelő eszközök és technikák használata az adatok gyűjtéséhez

–  adatok rögzítése és elemzése, értékelése

–  különböző, alternatív magyarázatok megalkotása és elemzése

                          Lényeg: a diák aktív szerepben

      Célunk:

  • Településünk teljes feltérképezése és megismerése a fenntarthatóság szempontjából
  • Szemléletváltás- mely a tanulókon keresztül eljut a családokhoz is
  • Környezetszennyezés, újrahasznosítás –hol és hogyan hat vissza településünkre az illegális  hulladéklerakás
  • Talajszennyezés- vízszennyezés – levegőszennyezés
  • A komplex természettudományos gondolkodás gyakorlati alkalmazása
  • Kémiai, biológiai, fizikai vizsgálatok -> matematikai számítások -> földrajzi adottságokkal való összevetése -> modellezés robotokkal, számítógépes adatrögzítés -> komplex értékelés a 6 tantárgy alapismereteinek, szaknyelvének alkalmazásával -> következtetés -> általánosítás