Természettudományi Fürkésző

A szakkör

Kutatásaink, vizsgálódásaink témái:

Az ember, mint megfigyelő

Víz

Levegő

Fény

Hideg, meleg

Elektromosság, mágnesség

Talaj, ásványok és kőzetek

Terepen

tree

Szakkörünk tagjai

A szakkörben már 5. osztálytól kémiai és fizikai kísérleteken keresztül ismerkedhetnek a diákok a bennünket körülvevő világ anyagaival, tulajdonságaikkal, természeti jelenségekkel.  

N"agy"kaland

 

Vetélkedőnk 5.-8. osztályos diákjaimnak, melynek segítségével felkészülünk a természettudományi kompetenciamérésre.