Robotika

                                    SZAKKÖR A HÁRSFADOMBON

 A tanév második félévétől kezdődően – több általános és középiskolához hasonlóan – iskolánkban is lehetőség nyílik a programozás alapjainak játékos keretek között való elsajátítására.

A szakkörére olyan 8-14 éves diákokat várunk, akiket érdekelnek a műszaki feladatok, a programozás – a robotika.

Mi a szakkör célja?

Napjainkban az autóipartól az agysebészetig a munkaerőpiac minden területén egyre nagyobb szükség van a műszaki, informatikai, mérési és vezérlési ismeretekkel rendelkező fiatalokra.

Fontos, hogy minél korábban felfedezzék a számítógép, a virtuális tér és a valós gyakorlati problémák közötti összefüggéseket, hogy gyakorlatot szerezzenek a  gyakorlati problémák megoldásában.

A LEGO Mindstorms EV3 készletből játékos feladatok megoldására képes robotokat építünk, melyekhez egyre összetettebb programozási szerkezeteket használunk. Megismerkedünk a modern programozás alapjaival, a tervezés- megvalósítás-tesztelés folyamatával, amellyel a valós fejlesztői magatartás kialakulását segítjük.

Milyen kompetenciákat fejleszt a robotika?

Az algoritmikus gondolkozás, a logikai készségek és finommotorikus készségek mellett számos kompetenciaterületen gazdagítja a gyermekeket.

A szakkörön 3-4 fős csoportokban dolgoznak a gyerekek, így szociális kompetenciáik is fejlődnek: együtt tervezik meg a robotot, eközben vitatkoznak, érvelnek, és végül megegyezésre kell jutniuk.

Egy-egy új projektben mind a mechanikai, mind a programozási megvalósítás során a gyerekek saját elképzeléseik, terveik, algoritmusuk szerint valósítják meg a feladatot.

A robotok építése és programozása során is munkamegosztásra kell törekedniük, meg kell tanulniuk egyenlően elosztani a feladatokat.

A tesztelések, hibakeresések során kudarctűrésük, kitartásuk fejlődik, hiszen nem szabad feladniuk, félbehagyniuk a projektet, a hibát meg kell keresni és javítani kell.

Nagy hangsúly van itt a kipróbáláson. Az elméletben tökéletesen működő robot a környezeti hatások vagy a robot felépítése miatt esetleg nem vagy hibásan hajtják végre a programot. Ezekre a helyzetekre nem lehet előre felkészülni, ezeket helyben kell megoldani, együtt próbálgatni, kísérletezni, tesztelni.

A foglalkozások során az egyes csoportok figyelemmel követik a többiek munkáját, versengenek, szurkolnak egymásnak.

Prezentációs készségüket fejleszti, hogy az egyes modulok végén be kell mutatniuk kész robotjukat, értékelniük kell egymás munkáját.