7.23 Az anyagmennyiség

Az anyagi halmaz részecskeszámának megadására használt alapmennyiséget anyagmennyiségnek nevezzük. Jele n, mértékegysége a mól. Egy mól annak az anyagnak az anyagmennyisége, amely 6 · 1023 részecskét tartalmaz. A 6 · 1023 számot Avogadro-számnak nevezzük. Egy mól anyag tömege a moláris tömeg. Jele M, mértékegysége g/mol. Mit nevezünk anyagmennyiségnek? Mi a jele és a mértékegysége? Példák segítségével mutasd meg, hogy […]

Bővebben

7.19 Az atomok szerkezetének felfedezése

Az atomok felépítését leíró modelleket atom mo­delleknek nevezzük. Démokritosz és Dalton az atomok oszthatatlanságát feltételezte. Thomson felfedezte az elektront, és a kísérletével bizonyí­totta az atomok oszthatóságát. Rutherford kísér­lettel igazolta az atommag létezését, modelljét Bohr fejlesztette tovább. A legkorszerűbb atom­modell matematikai összefüggésekkel írja le az elektronfelhő felépítését. 1. Mi a hasonlóság Démokritosz, illetve Dalton anyagról alkotott […]

Bővebben

7.16 Környezetünk gázkeverékeinek tulajdonságai és szétválasztásuk

Legfontosabb gázkeverékünk a levegő, amely 21 térfogatszázalék oxigént, 78 térfogatszázalék nitrogént és 1 térfogatszázalékban egyéb gázokat tartalmaz. Az oxigén a légzéshez és az égési folyamatokhoz szükséges, a nitrogén azonban a levegő közömbös alkotórésze. A földgáz főként szénhidrogének keveréke, legfőbb összetevője a metán. Elégetésével nagy mennyiségű energiát nyerünk. 1. Sorold fel a levegő összetevőit, és ismertesd […]

Bővebben