7.23 Az anyagmennyiség

Az anyagi halmaz részecskeszámának megadására használt alapmennyiséget anyagmennyiségnek nevezzük. Jele n, mértékegysége a mól. Egy mól annak az anyagnak az anyagmennyisége, amely 6 · 1023 részecskét tartalmaz. A 6 · 1023 számot Avogadro-számnak nevezzük. Egy mól anyag tömege a moláris tömeg. Jele M, mértékegysége g/mol.

  1. Mit nevezünk anyagmennyiségnek? Mi a jele és a mértékegysége?
  2. Példák segítségével mutasd meg, hogy mekkora szám az Avogadro-szám!
  3. Mit fejez ki a H2 és a 2 H2 jelölés?
  4. Mit jelent a moláris tömeg? Mi a jele és a mértékegysége?