7.19 Az atomok szerkezetének felfedezése

Az atomok felépítését leíró modelleket atom mo­delleknek nevezzük. Démokritosz és Dalton az atomok oszthatatlanságát feltételezte. Thomson felfedezte az elektront, és a kísérletével bizonyí­totta az atomok oszthatóságát. Rutherford kísér­lettel igazolta az atommag létezését, modelljét Bohr fejlesztette tovább. A legkorszerűbb atom­modell matematikai összefüggésekkel írja le az elektronfelhő felépítését.

1. Mi a hasonlóság Démokritosz, illetve Dalton anyagról alkotott elméletében?
2. Ismertesd Rutherford kísérletét és a kísérlet tapasztalatait!
3. Mivel érdemelte ki Marie Curie az első, illetve a második Nobel-díját?
4. Mutasd be Bohr elképzelését az atomok szerkezetéről!