10.feladatsor

1.Összesen hány pár cipőcskét húzhatnánk 3 cserebogár, 4 keresztespók és 2 almamoly lábára?

(A) 25    (B) 31    (C)35   (D) 39   (E)az előzőek egyike sem

2.Alkossatok betűpárokat (város – nevezetesség)! Melyik párosítás helyes?

a) tűztorony b) Jurisics tér c) bazilika d) apátság e) vár           f) minaret g) dzsámi h) Eger i) Tihany j) Esztergom k) Pécs               l) Sopron m) Kőszeg n) Miskolc

(A) c–i, e–h        (B)b–l, g–k              (C) e–n, d–i              (D)b–m, a–l                (E)c–j, f–h

3.Az anagrammában megadott őrzők nem találják a szintén anagrammában leírt állataikat. Keressétek meg őket! Melyik párosítás helyes?

a) dásnok       b) szujhá      c) docssár        d) toszráp

1.ázih huj     2. savramszahar         3. izáh retsés    4. ziáh  dúl

(A) a–3   (B) d–2    (C)c–4  (D) b–1  (E)az előzőek egyike sem

4.Melyik nem ugyanannak a hegységnek a része?

(A) Mátra      (B)Aggteleki-karszt        (C) Bükk     (D)Börzsöny      (E)Gerecse